Vše o laminování papíru

Laminováním ochráníme dokument před mechanickým poškozením, zmuchláním, ohnutými rohy nebo znečištěním či vlhkostí. Navíc dokumenty i fotografie získají úplně jiný, reprezentativnější vzhled, budou bezesporu i trvanlivější. Laminace se hodí také při výrobě průkazek, cedulí, výukových a instruktážních pomůcek. Najde využití v mnoha oborech.

Pokud nám postačí zalaminovat například jen jednu nebo dvě stránky za rok, můžeme zajít například do kopírovacího střediska. Pokud ale chceme laminaci využívat pravidelně a často, je třeba se zamyslet nad výběrem vhodné laminovačky neboli laminátoru. Poslouží jako velice praktický pomocník a najde využití nejen v kanceláři, ale i v domácnosti.

Před samotným výběrem se ještě krátce zastavme u principu a provádění laminace:

 

Laminace za tepla i za studena

Jednoduchá laminace za tepla se provádí při teplotě mezi 90°C až 120°C. Nejprve je třeba dokumenty vložit do připravených "kapes", poté procházejí laminátorem s ohřevem. Při průchodu dojde k roztavení připraveného lepidla na vnitřní straně kapsy a tím se dokument v laminovém obalu dokonale uzavře. Vyšší počet válců většinou znamená větší rychlost laminace i lepší výslednou kvalitu.

Další variantou je studená laminace, při níž je vyhřívání válců vypnuto, funguje buď mokrou, nebo suchou cestou:

  • Takzvaný "mokrý postup" se používá především v knihtiskárnách a tiskařských provozech. Na fólii je nejprve naneseno pod tlakem pomocí speciálního válce disperzní lepidlo a potom ji laminátor tlakem pracovního válce lepí na potištěný podklad.
  • Pro laminaci "za sucha" slouží samolepící fólie, která se nalepí na potištěný podklad tlakem válce laminátoru.

 

Výběr laminátoru

V první řadě bychom měli vycházet z toho, k jakému účelu bude laminátor nejčastěji využíván a jak často, respektive pro jaký počet laminovaných stránek.

  • pro domácnost a malé kanceláře, kde počet laminací nepřesáhne stovku kusů měsíčně, postačí levnější typ laminátoru, u kterého nevadí nižší rychlost a stačí použití fólií o menší síle materiálu
  • Pro potřeby kanceláří s požadavkem většího počtu laminovaných stránek (cca 300 až 500 ks měsíčně) je optimální volbou střední třída laminátorů, které mohou použít i silnější fólie a jsou rychlejší, je u nich dosahováno i vysoké hladkosti laminovaného povrchu
  • Kopírovací střediska a grafická studia, která vyžadují velký počet laminací měsíčně v té nejvyšší kvalitě, využívají laminátory v nejvyšší, profesionální třídě. Ty jsou samozřejmě i cenově poměrně vysoko a při jejich pořizování se musí počítat s návratností

 

Formát laminovaných dokumentů

Pro domácí použití a malé kanceláře se nejčastěji používají laminátory formátu A4, ovšem pokud je potřeba zalaminovat vcelku větší dokument, hodí se i laminátor formátu A3 (například u technické dokumentace, plánů, vývěsek apod). Uváděný formát u laminátoru znamená vždy maximum a přístroj samozřejmě dokáže laminovat bez problémů i menší formáty. Maximální použitelná gramáž papíru je u některých laminátorů uváděna a většina laminátorů si poradí s běžnými kancelářskými papíry i fotopapíry. U mimořádně vysokých gramáží (nad 300 g/m2) je třeba vybrat typ, který je zvládne. Pokud není povolená gramáž uvedena, je dobré před pořízením přístroje vyzkoušet požadovaný papír v praxi. Někdy je místo gramáže uvedena vhodná maximální síla papíru v desetinách nebo setinách milimetru.

 

Síla laminovací fólie

Různá síla laminovací fólie má samozřejmě dopad na výsledný vzhled dokumentu nebo fotografie, tudíž při výběru opět vycházíme z toho, k čemu budou laminované dokumenty sloužit. Slabší fólii, než jaká je povolena výrobcem, použít samozřejmě lze, silnější ale přístroj nemusí zvládnout. Síla čili tloušťka fólií se udává v mikronech (1 mikron = jedna tisícina milimetru) a jedná se o zpravidla údaj pro jednu vrstvu (při laminaci se běžně laminuje z obou stran). Běžně se používají hlavě fólie o síle 80, 100 a 125 μ (mikronů), setkat se ale můžeme i s tenčími nebo naopak výrazně silnějšími fóliemi. U laminátorů je vždy výrobcem uváděna síla použitelné fólie.

 

Nastavení režimu laminace

Některé přístroje rozeznávají sílu laminovací fólie automaticky, u dalších je třeba provést toto nastavení manuálně, spolu s vhodným přizpůsobením teploty a rychlosti laminace. Vždy oceníme i možnost uvolnění válců při zablokování fólií, k němuž sice nedochází často, ale nelze ho občas vyloučit.